5 mei 2020

Nieuwe belastingmaatregelen coronacrisis voor ondernemers


gettyimages-1212983056-1

De overheid neemt belastingmaatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de uitbraak van het coronavirus. Naast de belastingmaatregelen die al genomen zijn komt de overheid met nieuwe maatregelen om ondernemers meer financiële steun te bieden. Hieronder gaan wij kort in op de belangrijkste faciliteiten.

Verruiming vrije ruimte
Je mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van je fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van je fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.
De vrije ruimte over je fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat bied je de mogelijkheid om je werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

Verlaging gebruikelijk loon
Ben je aanmerkelijkbelanghouder (DGA) van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor jou de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog je loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag dient je vennootschap loonheffingen in te houden, ook als je onderneming minder of geen omzet behaalt.
 
Heb je als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag je onder bepaalde voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon, evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder je het gebruikelijk loon mag verlagen volgt nog. Zodra dit duidelijk is zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken
Krijgen je werknemers een vaste reiskostenvergoeding van jou en werken zij nu (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag je blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dat mag ook als je een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding maakt.

Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen
Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) dien je te voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor je onderneming. Door de coronacrisis kun je in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou je geen gebruik mogen maken van deze aftrekposten.
 
Om dit risico te beperken, mag je voor je aangifte inkomstenbelasting 2020, voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, ervan uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan.
 
Ben je een seizoengebonden ondernemer?
 
Ligt de piek van je werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 31 mei? Dan mag je ervan uitgaan dat je in 2020 in deze periode evenveel uren hebt gewerkt als in 2019. Voor de horeca en festivalbranche wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
In je aangifte vennootschapsbelasting mag je het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar. Een verlies over 2020 kan je dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook dien je al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat je het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.
 
Daarom mag je het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Je doet dat door een reserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan je winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kun je vragen om een (lagere) voorlopige aanslag over 2019. Een beleidsbesluit met de voorwaarden voor het vormen van de reserve volgt zo snel mogelijk.

Inzicht in mogelijkheden
Wij vinden het van belang dat je onderneming gedurende de coronacrisis ‘in control’ blijft. En dat je ondanks de grote veranderingen de juiste beslissingen blijft nemen. Gebaseerd op het maximale inzicht in deze situatie. MKBTR helpt je graag bij het creëren van dit inzicht of bij het adviseren over de te nemen beslissingen.
 
Heb je nog andere vragen over de mogelijkheden voor ondernemers in verband met de coronacrisis?
Neem contact op met één van onze adviseurs via info@mkbtr.nl of 0318 - 731 001.

Solliciteer nu

Deel dit bericht via