9 april 2020

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)


maxresdefault_1

Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen voor de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (NOW).
De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de oude regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting, die tot 1 maart 2020 geldig was, is dus vervallen.

Welke voorwaarden gelden er voor de NOW?

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat je een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebt. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kun je kiezen uit de volgende periodes voor de tegemoetkoming:
 
1 maart – 31 mei
1 april – 30 juni
1 mei – 31 juli
 
Voorbeeldberekening:
Stel je hebt over 2019 een omzet van € 100.000
Gemiddelde omzet per 3 maanden is dan € 25.000
Je verwacht een omzetverlies over maart, april en mei 2020.
 
Jij verwacht over deze 3 maanden een omzet van € 10.000.
€ 15.000 omzet ten opzichte van € 25.000 omzet per 3 maanden over 2019 is nog maar 60% omzet, dus 40% omzetverlies ten opzichte van 2019. Je kunt hiermee als werkgever een aanvraag indienen, omdat je aan de eis voor minimaal 20% omzetverlies voldoet.
 
Verwacht je bijvoorbeeld in bovenstaand voorbeeld een omzet van € 21.000?
€ 4.000 omzet ten opzichte van € 25.000 is 16%. Je kunt in dat geval geen aanvraag indienen, omdat je niet aan de eis voor minimaal 20% omzetverlies voldoet.

Welke verplichtingen gelden er?

- Houd de loonsom gedurende de aanvraagperiode zo veel mogelijk gelijk;
- Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen;
- Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen;
- Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of je aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming;
- Blijf je loonaangifte op tijd doen;
- Bel het UWV als je informatie hebt die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Stuur het UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies (meer informatie volgt nog);  
- Als je al een bepaalde loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer dan de gemeente dat er ook NOW is toegekend;
- Werk mee aan onderzoek van het UWV als dat nodig is om een beslissing over jouw tegemoetkoming te nemen.

Welke gegevens heb je nodig voor het indienen van de aanvraag?

- Je bedrijfsgegevens;
- Loonheffingennummer;
- De 3 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht;
- Verwachte percentage omzetverlies in deze periode;
- Rekeningnummer en de tenaamstelling (hetzelfde rekeningnummer zoals bekend bij de Belastingdienst);
- Kopie bankafschrift (dezelfde bankrekening, rekeningnummer en naam duidelijk zichtbaar).

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je loonsom en jouw omzetverlies. De berekening hiervan vindt plaats op de volgende wijze:
 
Er wordt gekeken naar de totale loonsom voor alle werknemers voor de periode januari 2020. Als je per 4 weken betaalt: wordt de loonsom van de eerste 4-wekenperiode in 2020 met 8,33% verhoogd. Op deze manier ontstaat er namelijk een maandbedrag voor heel januari. Als de loonsom van januari 2020 nog niet bekend is, dan wordt uitgegaan van de  loonsom van november 2019.

De totale loonsom van januari wordt verhoogd met 30% als opslag voor werkgeverslasten zoals sociale premies. Het percentage verwachte omzetverlies wordt vermenigvuldigd met de verhoogde loonsom. 90% hiervan is de tegemoetkoming per maand.
 
De subsidie bedraagt dus maximaal 90% van de loonsom over de 3-maandsperiode (bijvoorbeeld 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
In formulevorm:
NOW = omzetdaling% x loonsom per maand x 3 x 130% x 90%
Het UWV probeert om binnen 2 tot 4 weken nadat zij je aanvraag hebben ontvangen hebben de eerste betaling te doen. Je aanvraag moet wel volledig zijn. De tweede betaling volgt een maand daarna en de derde betaling een maand na de tweede betaling.

Inzicht in mogelijkheden

Heb je hulp nodig bij het doen van de aanvraag voor de NOW? Onze adviseurs helpen je hierbij graag verder.
 
Wij vinden het van belang dat jouw onderneming gedurende de coronacrisis ‘in control’ blijft. En dat je ondanks de grote veranderingen de juiste beslissingen blijft nemen. Gebaseerd op het maximale inzicht in deze situatie. MKBTR helpt je graag bij het creëren van dit inzicht of bij het adviseren over de te nemen beslissingen.
 
Heb je nog andere vragen over de mogelijkheden voor ondernemers in verband met de coronacrisis? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Solliciteer nu





Deel dit bericht via