2 april 2020

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)


corona-3-5

 Regelingen van de overheid voor ondernemers 

Om de economische gevolgen te beperken heeft de overheid verscheidende maatregelen opengesteld voor ondernemers.

Wij willen u graag in kennis stellen over de ontwikkelingen omtrent de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19
De eerder genoemde noodloket regeling is uitgebreid en heeft de naam Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) gekregen. De maatregelen van het kabinet hebben directe consequenties voor de inkomsten in aan aantal specifieke sectoren. Bijvoorbeeld door de gedwongen sluiting van eet- en drinkgelegenheden, bepaalde groepen ondernemers in de non-food sector en evenementen, het verbod op contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging en annuleringen in de reisbranche vanwege het ‘alleen-noodzakelijke reizen’ advies voor Nederlanders. De TOGS is een extra tegemoetkoming naast de andere regelingen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan je indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor de TOGS?
Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Een overzicht van de sectoren waarover het gaat kan je hier vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Het kan voorkomen dat je jouw zaak verplicht hebt moeten sluiten maar op basis van de SBI niet in aanmerking komt voor de TOGS. Het is aan jou om de SBI-code te wijzigen bij KVK als de SBI-code onjuist is, of als jouw bedrijfsactiviteiten veranderden. Iedereen die voor 15 maart ingeschreven stond in het handelsregister, valt onder de SBI code die er toen stond.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de TOGS moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De hoofdactiviteit van je onderneming, zoals die in het Handelsregister van KVK is opgenomen, moet overeenkomen met 1 van de hoofdactiviteiten die zijn opgenomen in de beleidsregel.
  • Je onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn kroeg en restaurant eigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben.  
  • Je verwacht dat je onderneming in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van tenminste € 4000 zal lijden. 
  • Je hebt minstens € 4000 aan vaste lasten in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020.
  • Je onderneming heeft maximaal 250 medewerkers in dienst. 
  • Je onderneming moet zijn opgericht en ingeschreven bij KVK op peildatum 15 maart 2020.
  • Je onderneming is geen overheidsbedrijf.
  • Je onderneming is niet failliet. 
  • Je onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

Uitbetaling
De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. 

Inzicht in je mogelijkheden
Wij vinden het van belang dat jouw onderneming in deze uitdagende periode ‘in control’ blijft en je ondanks de grote veranderingen de juiste beslissingen blijft nemen. Gebaseerd op het maximale inzicht in deze situatie. MKBTR helpt je graag bij het creëren van dit inzicht of bij het adviseren over de te nemen beslissingen.
 
Wij zijn jou graag van dienst bij het indienen van een TOGS-aanvraag en het eventueel aanpassen van de SBI-code. Heb je nog andere vragen over de mogelijkheden voor ondernemers in verband met de coronacrisis? Neem hiervoor dan contact op met één van onze adviseurs.

Solliciteer nu

Deel dit bericht via