Wet- en regelgeving

shadow

Besparen op controlekosten

U kent het misschien wel, tussen februari en juni komt de controlerend accountant langs om uw jaarrekening te controleren. Een proces dat soms enige weken in beslag neemt. U heeft eigenlijk geen tijd, u wilt vooruit kijken. Toch moet u een balansdossier opmaken en tijdig aanleveren. U krijgt te maken met assistent-accountants die u allerlei vragen stellen. Besprekingen waarin veel verslaggevingstaal wordt gebruikt. U erkent dat het nodig is, maar wilt graag dat de controlewerkzaamheden:

  • eerder in het jaar worden uitgevoerd;
  • een kortere doorlooptijd kennen;
  • de focus meer op de risicovolle posten wordt gelegd;
  • goedkoper worden uitgevoerd.

MKBTR kan u deze resultaten laten bereiken. Wij nemen gedurende het bezoek van de controlerend accountant het werk voor u grotendeels uit handen. U kunt zich als CEO, CFO of Controller daardoor richten op de corebusiness: analyses maken van het huidige jaar en liever nog: vooruitkijken.

 

Concreet betekent het dat MKBTR de regie neemt bij de volgende werkzaamheden:

  1. Overnemen van een groot deel van de voorbereiding van de accountantscontrole. U betaalt hierdoor alleen voor de echte controlekosten van de accountant.

  2. Begeleiden van het interim controleproces: dossiervorming voorbereiden en begeleiden besprekingen managementletter.

  3. Voorbereiden balanscontrole op basis van de door de accountant aangeleverde Lijst op te leveren stukken (LOTS).

  4. Bijwonen van eindbespreking met als basis het accountantsverslag waardoor een effectievere en inhoudelijke bespreking plaatsvindt.

Meer weten? Neem contact op met Dirk-Jan de Jeu via dirk-jan@mkbtr.nl of 06 2414 1211.