icon-balance-big
line

Wet- en regelgeving

Als ondernemer heeft u te maken met wet- en regelgeving die voortdurend in beweging is. Uw onderneming is alleen in control als u op de hoogte bent van de regels die voor uw onderneming gelden. Zie de regels niet in de eerste plaats als probleem, maar juist als kans! Die kansen benutten wij in overleg met u graag. Scoren maar!

shadow

Begeleiding boekonderzoeken

De Belastingdienst wil de komende jaren bedrijven en andere organisaties intensiever en frequenter gaan controleren. Hierdoor wordt de kans op een boekenonderzoek bij uw organisatie groter. Doordat de Belastingdienst dit van tevoren aankondigt, kunt u zich daarop voorbereiden. Een boekenonderzoek, en de nasleep hiervan, legt vaak veel beslag op de kostbare tijd van u en uw medewerkers. Tijd die u liever wilt besteden aan uw core business.

 

MKBTR heeft de kennis en capaciteiten om u zo efficiënt en doelmatig mogelijk door een belastingcontrole te leiden. Wij weten wat fiscaal relevante informatie is en wat niet. Wij bieden bij de controle toegevoegde waarde door:

 

  • (mede) het aanspreekpunt te zijn voor de Belastingdienst;
  • de relevante (fiscale) informatie zo efficiënt en overzichtelijk mogelijk aan te leveren;

  • de mondelinge en schriftelijke vragen van de Belastingdienst te beantwoorden;

  • eventuele correcties vóór te zijn of zo nodig bezwaar te maken.

Natuurlijk is het nog beter om de kans op een belastingcontrole te minimaliseren en een goede relatie met de Belastingdienst op te bouwen. Een mooi instrument hiervoor is het sluiten van een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Marijn Bremmer via marijn@mkbtr.nl of 06 1904 5448.