icon-balance-big
line

Wet- en regelgeving

Als ondernemer heeft u te maken met wet- en regelgeving die voortdurend in beweging is. Uw onderneming is alleen in control als u op de hoogte bent van de regels die voor uw onderneming gelden. Zie de regels niet in de eerste plaats als probleem, maar juist als kans! Die kansen benutten wij in overleg met u graag. Scoren maar!

shadow

Authorised Economic Operator (AEO)

Met het AEO-certificaat kwalificeert u zich voor de douane als betrouwbare partij. U kunt de AEO-status zien als een kwaliteitskeurmerk, ook richting uw handelspartners. De AEO-status betekent concurrentievoordeel, omdat uw douanetransacties voortaan sneller en gemakkelijker worden afgehandeld. Daarnaast kunnen uw gestelde zekerheden drastisch worden beperkt. 

Voordelen van een AEO-certificaat zijn:

  1. minder fysieke controles en documentcontroles;
  2. voorrang bij controle als uw bedrijf voor controle is geselecteerd;
  3. op verzoek kan een controle op een door u gewenste plaats uitgevoerd worden;
  4. geen controle op eerder gecontroleerde criteria bij een latere vergunningaanvraag;
  5. Verlaging/schrappen van de gestelde zekerheden.

 

Aanvraag AEO-certificaat

MKBTR ondersteunt u graag bij de aanvraagprocedure van een AEO-certificaat. Om het certificaat te verkrijgen, is een goede administratieve organisatie een belangrijke voorwaarde. MKBTR zorgt ervoor dat er een goede en overzichtelijke beschrijving van uw bedrijfsprocessen wordt opgesteld of een bestaande beschrijving wordt verbeterd. Aansluitend maken we een analyse van de risico’s van uw bedrijf. Douane kan hierdoor zien dat u zich bewust bent van de risico’s die u loopt bij de bedrijfsvoering en dat u voorzien heeft in adequate beheersmaatregelen.

Onze ervaring is dat u met een goede voorbereiding grote kans maakt op een snelle verkrijging van de AEO-status.

 

Onderhoud AEO-certificaat

Het bezit van een AEO-certificaat is niet vrijblijvend. Regelmatig is een herbeoordeling van uw bedrijfsprocessen nodig en van alle risico’s die deze met zich meebrengen. Is uw bedrijfsstructuur veranderd? Gebruikt u andere software? Hebben zich incidenten voorgedaan bij het nakomen van de douaneverplichtingen? U bent verplicht dit te monitoren en relevante ontwikkelingen vast te leggen. Douane moet kunnen zien dat u nog steeds een AEO-waardige onderneming bent. Overigens past het ook bij een organisatie die topfit is om geregeld te kijken naar een optimale inrichting van uw organisatie. 

MKBTR heeft de expertise om uw AEO-onderhoud te verzorgen. We komen hiervoor periodiek langs om met u de ontwikkelingen in uw bedrijfsorganisatie door te spreken. We zorgen naar aanleiding van dit gesprek ervoor dat uw procesbeschrijvingen weer up-to-date worden en kijken meteen of alle beheersmaatregelen nog adequaat functioneren. Zo nodig nemen we contact op met de klantcoördinator bij Douane om deze bij te praten. Zodat u ook in de toekomst kunt profiteren van de voordelen van het AEO-certificaat en uw in- en uitvoerstromen ongestoord kunt afwikkelen. Uit ervaring weten we dat dit niet alleen zorgt voor een goede relatie met Douane, maar ook voor betrokken medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering!

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Marijn Bremmer via marijn@mkbtr.nl of 06 1904 5448.